Impressió digital i offset

Som especialistes en impressió digital i offset de tota classe de documents, en qualsevol format i/o superfície, amb un estricte control de qualitat.

Fem, entre d’altres; targetes de visita, flyers, pòsters, catàlegs, fulletons, carpetes, calendaris, sobres, factures, albarans, etc.

  • Disposem de maquinaria qualificada per a impressions d’alta qualitat
  • Donem l’opció a produccions de quantitats petites o elevades acord amb el volum de l’empresa
  • Abarquem una amplia gama de suports materials per a imprimir, tècniques, recursos i acabats
  • Fem impressions a gran format